Veiligheidsgevoel versus Veiligheidscijfers

Klarie_medres-sRGB_05
Door Klarie Oosterman op 15 oktober 2018 16:02

Veiligheidsgevoel versus Veiligheidscijfers

De cijfers zijn goed, dus alles is in orde…

Het was een paar weken geleden tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad dat ik opeens een jaar of tien terugging in de tijd …

Ik zag mijzelf weer zitten, in de grote vergaderzaal bovenin het stadhuis. Deze zaal heeft vast een chiquere naam dan “grote vergaderzaal”, maar die naam ben ik even kwijt. Ik zat daar als afgevaardigde bij de Klankbordgroep Lokale Veiligheid van Maassluis. En de discussie ging over de veiligheidscijfers.

Het standpunt was: De cijfers zijn goed, dus alles is in orde…

Ik maakte me daar boos over. Misschien dat ik het me daarom nog zo goed herinner. Want alles wees erop dat onze inwoners zich niet zo veilig voelden als de cijfers lieten zien. Ik was dan ook heel blij dat er in de jaren erna steeds meer onderzoek werd gedaan naar het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Met als resultaat bijvoorbeeld het verbeteren van diverse verlichting in de stad. Om reacties voor te zijn: dit was in de tijd dat de verlichting daarna ook zijn werk bleef doen…

Terug naar nu. Een commissievergadering over Jongerencentrum InBlik en buurtbewoners die zich onveilig voelen.

De overlastmeldingen die binnenkomen geven geen aanleiding tot verdere actie”.

Is dat zo?

Kijk goed wat je met het jongerencentrum doet! Misschien stond het centrum daar 10 jaar geleden prima, maar is de situatie veranderd nu de omgeving steeds meer gericht is op senioren. De aanwezigheid van een jongerencentrum heeft grote impact op het veiligheidsgevoel van de omwonenden.

Er zijn een aantal incidenten geweest, ieder incident telt zwaar.

We leven in een stad met een zeer hoge bevolkingsdichtheid (circa 3800 inwoners per km²).

Dit betekent dat je iedere ontwikkeling in de stad heel zorgvuldig moet uitvoeren omdat er simpelweg veel inwoners bij betrokken zijn. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken, maar zorgvuldige inspraakprocedures en goede democratische processen, dat is wat een burger van haar stadsbestuur mag verwachten.

Daar ligt zeker nog een uitdaging in onze mooie stad!

Deel dit bericht

Labels: