Contactadres

Contactadres

De lokale afdeling van de ChristenUnie is bereikbaar via post en e-mail.

Het postadres is:

ChristenUnie Maassluis/Midden-Delfland
p/a K.R. Oosterman-Feenstra

Adriaen Brouwerstraat 55
3141 JA  Maassluis

Email adres: bestuur@maassluis.christenunie.nl

Zie voor verdere contactgegevens ook onder Fractie en Bestuur.