Even voorstellen

Onze top 5 van de kandidatenlijst

 • Mijn naam is John Dolstra. Ik ben 69 jaar, getrouwd met Anneke en samen hebben we 4 kinderen en 8 kleinkinderen. Ruim 40 jaar heb ik in verschillende functies gewerkt bij de PTT en haar rechtsopvolgers. Ik begon als postbode en mijn laatste functie was regiomanager voor Postkantoren BV in Den Haag en wijde omgeving. In 2005 ben ik samen met een partner een administratiekantoor gestart omdat dit goed past bij mijn financiële, fiscale en economische achtergrond. In mijn dagelijks werk gaat het niet alleen om cijfers, maar vooral om de mens achter de cijfers.

  In mijn werk als raadslid, waarbij het gaat om kaders mee te geven en het college te controleren, vind ik mijn rol als volksvertegenwoordiger heel belangrijk. Het in gesprek gaan, maar vooral luisteren naar mensen in de stad, doe ik met veel plezier en dat past mij ook als relatiemens. Mijn rol als fractievoorzitter vervul ik vooral vanuit dienend leiderschap omdat dit in mijn karakter zit. Als team samenwerken en iedereen tot zijn recht laten komen in de vergaderingen is voor mij de mooiste uitdaging.

  In de afgelopen periode heb ik als raadslid vooral geïnvesteerd in het opbouwen van goede relaties met vele inwoners van Maassluis. Voor mij is het een uitdaging om de politiek dicht bij de burgers te brengen en met hen samen te werken. Ook in Maassluis kan er nog veel verbeterd worden. Mijn belangrijkste doel is daarbij het opbouwen van vertrouwen. De komende 4 jaar wil ik dit vertrouwen verder uitbouwen en wil ik mij blijven inzetten voor kwetsbare ouderen, jonge mensen en kinderen. Ik wil blijvend aandacht geven aan eenzaamheid, aan kinderen die in armoede leven en aan mensen met schulden. Maar het allerbelangrijkste vind ik mensen bij elkaar te brengen door contacten te leggen met en tussen inwoners, maar vooral ook om met elkaar in gesprek te komen en te blijven.

  Waarom ChristenUnie? Ik kies voor de ChristenUnie omdat bij deze partij barmhartigheid, medemenselijkheid en mensen hoop geven mijn visie vormen op de samenleving. Wanneer u deze visie met mij wilt delen en verbreden, nodig ik u uit om op 21 maart 2018 uw stem uit te brengen op de ChristenUnie:

  Uw vertrouwen waard!

 • Mijn naam is Klarie Oosterman-Feenstra. Ik ben 42 jaar, waarvan alweer 16 jaar getrouwd met Gerard. Samen hebben we 3 kinderen, van wie er twee op het voorgezet onderwijs zitten.

  In het dagelijks leven werk ik als Quality Assurance Manager bij een internationaal handelsbedrijf in vruchtgroenten. Ik houd me bezig met zaken als (voedsel)veiligheid, ethische handel, risicoanalyses en het uitvoeren van audits. De ene keer op directieniveau en een andere keer op de werkvloer tussen de verpakkingsmachines.

  Mijn brede kennis komt goed van pas in mijn werk als raadslid. Want als raadslid moet je ook van alle markten thuis zijn.

  In mijn vrije tijd help ik mee in de kerk, bij Bijbellezingen in het verzorgingshuis of zijn we als gezin 1x per maand beschikbaar als logeerfamilie voor pleegzorg.

  Ik ben een geduldige volhouder. Wanneer ik van mening ben dat er iets moet veranderen, dan zal ik niet rusten tot het is gerealiseerd. Ook wanneer dat misschien jaren duurt.

  In de afgelopen jaren hebben we als ChristenUnie gewerkt aan het leggen van verbindingen in de stad. Dat is ook één van de grote uitdagingen voor de komende vier jaar. De gemeente als partner middenin de stad. En niet ergens op een eigen eiland, zoals nu vaak het geval is. Wanneer u deze visie met ons deelt en ons wilt helpen dit werk verder uit te bouwen, dan zou uw stem fantastisch zijn op 21 maart 2018!  Zodat onze partij kan groeien en we meer mogelijkheden hebben om het werk in de stad uit te voeren.

  Waarom ChristenUnie? Ieder mens gelooft ergens in. Voor mij is mijn christelijk geloof de basis van mijn denken en doen. De de ChristenUnie is voor mij een partij waar ik dat handen en voeten kan geven. Daarbij gaat het nooit om onze partij, of om mijn eigen status. Je inzetten voor het belang van de stad staat bovenaan. Daardoor zijn we een enorm relaxte fractie!

 • Mijn naam is Marian de Jong-Klein, 30 jaar oud en al bijna mijn hele leven woonachtig in Maassluis. Ik ben getrouwd met Janwillem en samen hebben we drie fantastische kinderen.

  Ik ben bestuurskundige en sociaal cultureel werker en in het dagelijks leven werkzaam als coördinator voor Stichting Present Maassluis. Ik kom in dit verband thuis bij mensen zonder netwerk, zonder geld, met een slechte gezondheid en vaak zelfs een combinatie van deze drie. Hierdoor zie ik wat regels van de overheid voor gevolgen kunnen hebben op de situatie in deze gezinnen.

  Ik denk dat we in onze stad nog veel kunnen verbeteren om eenzaamheid en armoede terug te dringen en om Maassluis leefbaarder te maken. Ik geloof echt dat we veel meer de handen ineen moeten slaan op het gebied van welzijn, sport, cultuur, financiën en buitenruimte; eigenlijk is alles met elkaar verbonden.

  De komende jaren wil ik bijdragen aan het verbinden van mensen, organisaties, beleidsterreinen, verenigingen etc.

  Dit is ook waarom ik kies voor de ChristenUnie: niet verdelen, maar verbinden en daarbij geen onderscheid maken tussen wie of wat je bent of welke religie of levensovertuiging je hebt. Het klinkt als een cliché, maar samen maken en houden we Maassluis mooi!

 • Mijn naam is Leo van der Wel, 66 jaar geleden geboren in Naaldwijk, daar ook opgegroeid, inderdaad: tussen de tomaten. Getrouwd met Gera en sinds die tijd, ruim 40 jaar, wonen we in Maassluis. Onze vijf kinderen zijn volwassen en hebben hun eigen weg gevonden. En zes kleinkinderen waar we van genieten en die we helpen als dat weer even nodig is.

  Drie jaar geleden met pensioen gegaan na 38 jaar gewerkt te hebben bij KPN resp. PTT; begonnen in de automatisering en via verschillende werkvelden afgesloten met de laatste 4 jaar in het dagelijks bestuur van de Centrale Ondernemingsraad van deze beursgenoteerde onderneming. Met alles wat er in een dergelijk bedrijf dan gebeurt: reorganisaties, een dreigende overname, zelf bedrijven overnemen en eigen bedrijfsonderdelen afstoten, kortom een boeiende maar heftige tijd.

  Nu als vrijwilliger actief: bestuurslid van 2 stichtingen, in de diaconie van de Maranathakerk, fietsen met gehandicapten en sinds mei 2014 steunraadslid van de ChristenUnie.

  Ik kijk vooral naar de grote lijnen: wie is verantwoordelijk en hoe en waarom draagt dit bij aan het vereiste resultaat?  Antwoorden als ”we gaan er vanuit dat” of “we verwachten dat” halen bij mij de toets der kritiek niet. 

  Waarom ChristenUnie? Omdat deze partij op integere en waardige wijze gevolg geeft aan de opdracht aan iedereen om de verantwoordelijkheid te nemen die bij je past: “Zie toe dat je gerechtigheid doet “ is mijn politieke drijfveer, niet als een last, maar als een uitdaging naar de samenleving.

 • Ik ben Johan Bruintjes, 67 jaar, getrouwd, met pensioen en ca. 40 jaar woonachtig in Maassluis.
  Het grootste deel van mijn werkzaam leven doorgebracht als consultant in het buitenland voor een Amerikaans softwarebedrijf.

  Een liefhebber van wandelen (het liefst in de bergen); ik ben een groot liefhebber van koken en de keuken is mijn domein. Mijn vrije tijd verdeel ik over de ChristenUnie, Stichting Present, Buurtpreventie en de kerk.

  Bij alle vier gebieden staat de medemens centraal: wat zou ik voor jou als medeburger van Maassluis kunnen doen. Kijk eens om je heen, praat eens met je buren, help elkaar eens.
  Bij Buurtpreventie staan de woorden Schoon, Heel en Veilig centraal. Vrijwilligers zijn nog steeds welkom.

  Hoe gaan we samenwerken aan een samenleving met toekomst. Iedereen telt mee, maar hoe realiseren we dat ook iedereen meedoet. We blijven zoeken naar vrede en veiligheid.

  Stem ChristenUnie, wij zijn hoopvol en realistisch, doe mee !!!