Verkiezingsprogramma 2018-2022

Het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2018-2022 kunt u hier downloaden.

De 4 hoofdthema's uit ons verkiezingsprogramma zijn:

1. Inwoners aan zet

Er moet beter naar de inwoners van Maassluis worden geluisterd. Ook moeten zij meer worden betrokken bij de gang van zaken op het stadhuis. Zij moeten kunnen meedenken over plannen op sociaal gebied, maar ook over veranderingen in de buitenruimte.

2. Aandacht voor de stille kant van Maassluis

Continu aandacht voor de complexe en vaak verborgen zorgen rond eenzaamheid, schulden en jeugdzorg. Blijvende aandacht voor het voorkomen van taalachterstand. Gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

3. Een groene en duurzame stad

Investeren in een groene en duurzame stad door beter onderhoud in de wijken en meer aandacht voor hergebruik en recycling.

4. Een veilige stad voor iedereen

Een veilig gevoel op straat, op school en thuis voor iedereen.