Bestuur

Bestuur

Het bestuur van ChristenUnie Maassluis / Midden-Delfland

E-mail: bestuursleden@maassluis.christenunie.nl

Voorzitter: Kees de Jong (voorzitter@maassluis.christenunie.nl)

Secretaris: Sharon de Cock-Poldervaart (sha.poldervaart@gmail.com)

Penningmeester: Bram Vreugdenhil (penningmeester@maassluis.christenunie.nl)

Algemene leden:

John Dolstra

Klarie Oosterman-Feenstra

Roy Ringeling

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn o.a. 
  • Het voorbereiden en leiden van de algemene ledenvergaderingen (ALV).
  • Het vaststellen van de begroting en jaarrekening onder goedkeuring van de ALV.
  • Het schrijven en vaststellen van een lokaal verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst voor deelname aan de gemeentelijke verkiezingen onder goedkeuring van de ALV.
  • Het organiseren van verkiezingscampagnes en fondswerving.