Verkiezingsprogramma

'Gezien en gehoord worden'

Het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2022-2026 kunt u hier downloaden.

De 3 hoofdthema's uit ons verkiezingsprogramma zijn:

 1. Een groene stad waar het prettig wonen is
  In dit thema gaat het over de woningbouw die nodig is, maar die in balans moet zijn met voldoende groen, een goede verkeersstructuur en bijvoorbeeld ook voldoende politie op straat.
  Bij een stad waar het prettig wonen is, hoort ook een betrouwbare overheid. Dat we als gemeentebestuur zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, is belangrijk voor het vertrouwen in de politiek. Daarnaast tijdig, open en eerlijk inwoners betrekken bij ontwikkelingen in de stad.

 2. Een toekomst voor de nieuwe generatie
  Democratie is een werkwoord! Daarom wil de ChristenUnie zich inzetten om inwoners en juist ook de jongeren in Maassluis te betrekken bij de lokale democratie en de toekomst van onze stad.
  Denk hierbij aan betere inspraak voor jongeren. De beslissingen die wij nu nemen, gaat over hun toekomst. Ook moeten de plannen van de gemeente getoetst worden op de gevolgen voor jongeren (generatiecheck). Maassluis moet ook een aantrekkelijke evenementenagenda hebben voor diverse doelgroepen met speciale aandacht voor ook de jongeren in onze stad.

 3. Elkaar vooruithelpen met perspectief
  De gemeente heeft vooral als taak om de samenleving te versterken en doet dit door naast haar inwoners te gaan staan. Om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. Èn om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid.
  We willen alle kansen en initiatieven stimuleren die ervoor zorgen dat inwoners meer omzien naar elkaar. Eenzaamheid is echt een heel groot probleem bij jong en oud. Als het gaat om de gemeentelijke lasten willen we dat Maassluis hoort bij de 50% goedkoopste gemeenten. Dat is een belangrijk financieel perspectief voor onze inwoners.