De top 4 van onze kandidaten

 • Mijn naam is Klarie Oosterman. Ik ben 46 jaar, getrouwd met Gerard en we hebben 3 kinderen, van wie de oudsten hun vleugels steeds verder uitslaan. Ik ben geboren en getogen in Leeuwarden, maar ondertussen alweer 22 jaar woonachtig in Maassluis. Hier heb ik mijn hart verloren aan het wonen langs de Waterweg (of laat ik het goed zeggen: ’t Scheur).

  “Als je bruin wilt worden moet je in de zon gaan zitten” was een uitspraak in mijn familie. Ofwel: Als je iets wilt veranderen, dan moet je je daarvoor inzetten. En zo ben ik eigenlijk de politiek ingerold, omdat ik graag mijn bijdrage wil leveren aan de toekomst van mijn woonplaats.

  Er was vroeger een supermarkt in Maassluis met de reclameslogan: “geen fratsen, dat scheelt”. Zo sta ik ook in de politiek. Gewoon, samen met collega-raadsleden, het stadhuis en inwoners iedere dag aan het werk om Maassluis mooier en beter te maken en te houden.

  Deze verkiezingen mag ik de lijsttrekker zijn voor ChristenUnie Maassluis. Een mooie uitdaging die ik graag oppak!

  Naast mijn werk voor de ChristenUnie werk ik als Quality Assurance Manager bij een internationale telersorganisatie. Juist het bedrijfsleven helpt me om ook in de politiek scherp te blijven. Verder zijn we als gezin 1 x per maand betrokken bij jeugdzorg als weekendpleeggezin. Daarvan vraag ik me altijd af wie nu wie helpt, want het is ook voor ons eigen gezin opbouwend.

 • Ik ben Peter Anker, 59 jaar, getrouwd, trotse vader en grootvader.

  Ik heb de ambitie om als raadslid namens de ChristenUnie een bijdrage te leveren aan onze mooie stad Maassluis en deze nog mooier te maken. De ChristenUnie biedt oplossingen voor de uitdagingen in onze woonplaats.
  Vanuit mijn werk als docent en onderzoeker bij een vastgoedopleiding, heb ik de nodige kennis op het gebied van vastgoed. Goede en betaalbare woonruimte is bizar schaars, maar er zijn oplossingen zoals woon-coöperaties (niet te verwarren met woningcorporaties), die ik wil introduceren in onze stad. Dat geeft betaalbare en kwalitatief goede woningen.

  Vanuit mijn financiële achtergrond wil ik graag meewerken aan een financieel gezond Maassluis. Hoe mooi is het als wij, u en ik, deze stad een beetje schoner en mooier kunnen maken in de komende jaren. Daarvoor ben ik natuurlijk heel geïnteresseerd in uw mening en hoor ik die graag. We zullen het samen moeten doen.

  De gemeente heeft een belangrijke rol als het gaat om onderwijs en sociaal beleid. Dit zijn ook twee gebieden die elkaar moeten versterken. Mijn ambitie is dan ook dat het onderwijs wordt versterkt. Ik wil ervoor zorgen dat meer mensen goed Nederlands spreken en zo een grotere kans op de arbeidsmarkt hebben. Belangrijk is dat mensen die werk zoeken waar nodig gekend zijn door de gemeente en goed geholpen worden.

  Hoewel ik mij uiteraard ga inzetten voor alle inwoners, heb ik een speciale aandacht voor jongeren. Met de meeste jongeren in onze stad gaat het heel goed, maar een deel dreigt buiten de boot te vallen. Ik wil mijn expertise en compassie inzetten graag voor deze groep.

  Ik ben blij dat ik in Maassluis woon. Ik ben actief lid van de kerkelijke gemeente in de Ark. Ik heb veel zin om me via het gemeentebestuur in te zetten voor de stad.

 • Mijn naam is Astrid van der Houwen, 61 jaar, getrouwd, moeder van 5 kinderen en oma van 13 kleinkinderen. 

  Ik ben werkzaam als floormanager bij een vintage kledingwinkel van het Leger des Heils (ReShare Store) in Rotterdam. Wat ik graag doe is muziek maken, alleen of met andere muzikanten. Collages maken is ook een hobby die ik graag doe, met een muziekje op de achtergrond. 

  Met enthousiasme ga ik me inzetten voor de fractie van ChristenUnie Maassluis, waarmee ik de inwoners van Maassluis in de raad vertegenwoordig. Wat ik kan wil ik graag doen. En dat "kan", daar wil ik me graag in ontwikkelen. Al doende wil ik ons thema "Gezien en gehoord worden" omzetten in daden. Daarbij wil ik ook gevonden worden om dit te kunnen doen. Gevonden worden door mensen voor wie ik een stem kan zijn. 

  Ieder mens moet gezien en gehoord worden, want ieder mens is gewenst en geliefd. Alleen niet ieder mens ervaart dit zo. De ChristenUnie wil dat oog en oor zijn. Voor iedereen!

 • Mijn naam is Sharon Poldervaart, 41 jaar, getrouwd en moeder van Luuk (11 jaar), geboren en getogen in Maassluis en vooral ook trots op onze mooie stad aan de Waterweg. 

  Ik ben afgestudeerd als maatschappelijk werker en werkzaam als werkcoach. In mijn vrije tijd sport ik graag en kan ik genieten van wandelingen en van het buiten zijn.

  Ik vind het belangrijk dat iedereen in Maassluis zich gezien en gehoord voelt en de mogelijkheid aangereikt krijgt om mee te kunnen doen. Kunnen meedoen is belangrijk, want door mee te doen word je bekrachtigd in wie je bent, kun je groeien, je ontwikkelen, kun je jezelf zijn en iets van jezelf delen. Invulling geven aan het mee kunnen doen is voor iedereen anders en in gesprek met u luister ik daar graag naar.  

  Ik vind het dan ook een voorrecht om als fractielid van de ChristenUnie een stem te kunnen geven aan de inwoners van Maassluis. Uw stem is ons veel waard!