Welkom

Nieuwsoverzicht ChristenUnie Maassluis

RSS icon linking to RSS overview

Nieuw onderdak voor kringloopwinkel

auroravrijdag 01 juli 2016 15:15 Gisteren, 30 juni, werd bekend dat de Maassluise kringloopwinkel “De Kleine Schaal” een nieuwe locatie heeft gekregen aan de Nijverheidstraat 31. Op de dag waarop het huurcontract van de huidige ... lees verder

Kadernota 2017-2020

Fractie 2015 (4)vrijdag 01 juli 2016 13:48 Helder communiceren: Visie van de ChristenUnie op de kadernota 2017-2020   Maassluis: een heerlijke stad Maassluis is een heerlijke stad om in te wonen, te werken en te recreëren. Een stad met een... lees verder

Debat armoedebeleid

Armoedevrijdag 01 juli 2016 13:29 Dinsdag 28 juni 2016 voerde Klarie Oosterman namens de ChristenUnie het woord over de beleidsnotitie armoedebeleid. Hieronder haar bijdrage. Uitkomst van het raadsdebat is dat de notitie niet is ... lees verder

Instemming motie "regenboogzebrapad"

regenboogzebrapadvrijdag 01 juli 2016 12:25 Afgelopen dinsdagavond 28 juni 2016 heeft de fractie van de ChristenUnie tijdens de Raadsvergadering evenals alle andere fracties de motie “Regenboogzebrapad Maassluis” van D66 gesteund. Deze ... lees verder

ChristenUnie Maassluis tegen verruiming koopzondag

donderdag 21 april 2016 14:17 Bij de commissiebehandeling op dinsdag 19 april j.l. over het onderwerp ‘verruiming van de openstellingstijd voor winkels op zondag van 13.00 uur naar 12.00 uur’ heeft de ChristenUnie aangegeven ... lees verder