Over ons

De afdeling ChristenUnie Maassluis/Midden-Delfland bestaat uit twee subafdelingen, t.w. ChristenUnie Maassluis en ChristenUnie Midden-Delfland. Samen hebben we ca. 100 actieve leden. Midden-Delfland bestaat uit de dorpskernen Maasland, Schipluiden en Den Hoorn. Bij onze leden is er verscheidenheid in kerkelijke achtergrond, maar zijn we één in betrokkenheid bij christelijk sociale politiek.

ChristenUnie-leden zijn zowel lid van de landelijke partij als van de lokale afdeling. Via nieuwsbrieven en ledenvergaderingen worden de leden van informatie voorzien.

De lokale afdelingen hebben een eigen verantwoordelijkheid om de doelstellingen van de ChristenUnie op lokaal niveau te realiseren. Op dit moment (raadsperiode 2022-2026) zijn we met één raadszetel vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Maassluis en met één zetel in Midden-Delfland. 

Jonge partij met oude wortels
De ChristenUnie is opgericht op 22 januari 2000 na een politieke fusie tussen GPV en RPF. Een jonge partij dus, maar wel met een rijke historie die vorm kreeg door denkers als Augustinus, Luther, Calvijn, Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper.

De ChristenUnie wil een politieke partij zijn die de samenleving in beweging brengt. Zij mobiliseert via netwerken op diverse niveaus mensen, maatschappelijke organisaties en kerken om samen na te denken over de toekomst. Het is onze ambitie om de christelijke waarden te vertalen in normen voor de overheid en de samenleving. De ChristenUnie streeft ernaar de achterban van leden en kiezers te verbreden. Zij wil een brede partij zijn waarin christenen zich thuis voelen; een krachtige vertegenwoordiging op elk politiek niveau. 

Grondslag
De ChristenUnie is een partij met een grondslag. Dit is een verwoording van ons uitgangspunt, dat door iedereen die lid wordt onderschreven moet kunnen worden. Deze grondslag luidt als volgt:
Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God gegeven is en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Giften
Als u ons financieel wilt ondersteunen vindt u daarover informatie op de pagina ANBI en giften.