Fractiesamenstelling

De ChristenUnie heeft in Maassluis 2 zetels in de gemeenteraad. De raadsleden worden in hun taak ondersteund door 2 steunraadsleden.

De raadsleden en de steunraadsleden samen vormen de fractie. De fractie wordt ondersteund door de plaatselijke afdeling van de ChristenUnie.

De steunraadsleden vertegenwoordigen de ChristenUnie in een aantal gemeentelijke commissies. De steunleden hebben geen stem in de gemeenteraad, de raadsleden hebben dat wel. Hieronder staat weergegeven wie voor de ChristenUnie in welke commissie zit.

 

John Dolstra
Raadslid / Fractievoorzitter


Portefeuille:   

 • Financiën
 • Zorg / WMO
 • Sociale Zaken
 • Werk & inkomen
 • Economie
 • Stedelijke ontwikkeling
 • Bestuur / P&O
 • Communicatie
 • Sport en recreatie
 • Cultuur

Contact:
john.dolstra@maassluis.christenunie.nl


 

Klarie Oosterman-Feenstra
Raadslid

Portefeuille:

 • Duurzaamheid / milieu
 • Jeugd & onderwijs
 • Openbare orde en veiligheid
 • Buitenruimte

Contact:
klarie.oosterman@maassluis.christenunie.nl


 

Marian de Jong - Klein

Steunraadslid

Portefeuille:

 • Zorg / WMO
 • Jeugd & onderwijs
 • Buitenruimte
 • Sport & recreatie
 • Communicatie
 • Cultuur

Contact:

m.g.de.jong-klein@maassluis.nl


Leo van der Wel

Steunraadslid

Portefeuille:

 • Openbare orde & veiligheid
 • Stedelijke ontwikkeling
 • Milieu / duurzaamheid
 • Economie
 • Werk & inkomen

Contact:

leo.vanderwel@kpnplanet.nl

 

Correspondentie voor de fractie

kunt u richten aan:

fractie@maassluis.christenunie.nl