Presentatie verkiezingsprogramma 2018-2022

John_medres-sRGB_01vrijdag 19 januari 2018 19:19

Uitnodiging aan alle leden en belangstellenden,

Op donderdag 25 januari 2018 presenteert de ChristenUnie Maassluis in het Witte Kerkje om 20.00 uur haar verkiezingsprogramma, waarvoor wij alle leden en belangstellenden van harte welkom heten.

Onze lijsttrekker John Dolstra zal hierbij de 4 hoofdthema’s voor de komende 4 jaar toelichten:

  • Inwoners aan zet
  • Aandacht voor de stille kant van Maasluis
  • Een groene en duurzame stad
  • Een veilige stad voor iedereen 

Hierna zullen de eerste exemplaren van ons verkiezingsprogramma worden aangeboden aan dhr. Jelle Ravestein van Nieuwssite Maassluis.nu en aan het bestuur van Myosotis.

U wordt verwelkomd met een kop koffie of thee. Tijdens de pauze zal u een drankje en een hapje worden aangeboden met muzikale omlijsting door Rob van der Lee.

Wij hopen dat velen gehoor willen geven aan deze uitnodiging om aan de kiezer en de Maassluise politiek te laten zien dat we ons verbonden voelen met de zaak waarvoor wij staan: het christelijk geluid van de ChristenUnie laten horen in onze geseculariseerde samenleving. 

De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Wij verheugen ons op uw komst!

Namens het campagneteam,

Bram Vreugdenhil

« Terug