Visie op Kadernota 2019-2022

dinsdag 18 september 2018 23:03

Visie ChristenUnie op Kadernota 2019-2022, eerste termijn

Voorzitter,

Laten we er gelijk maar helder in zijn: Als ChristenUnie willen wij graag dat dit college een succes wordt ……………!

Niet echt gebruikelijk voor een oppositiepartij om iets dergelijks te zeggen. Wanneer je politiek ziet als een theaterstuk, dan zou je verwachten dat je als oppositiepartij reikhalzend uitziet naar de val van het college. Om jezelf daarna als redder van de stad te presenteren. Of een ander theatraal scenario.

Maar voor ons is het op dit moment eigenlijk heel eenvoudig. Het coalitieprogramma komt voor 75% overeen met ons programma. Wanneer dit college succesvol is zijn wij ook succesvol en hebben we voor een groot deel ons programma gerealiseerd. Daarom staan we positief tegenover deze kadernota.

Maar het is naar onze mening niet vanzelfsprekend dat het beleid, zoals genoemd in deze kadernota, een succes gaat worden. Bij het doornemen van deze kadernota komt bij ons dezelfde rode draad naar voren zoals we die ook al benoemden in ons verkiezingsprogramma. Wat wij als ChristenUnie belangrijk vinden voor Maassluis is Aansturing en Communicatie. Aan die zaken schort het in Maassluis nog teveel naar onze mening.

Aansturing is projectaansturing, maar ook het opstellen van goede praktische beleidsplannen met een helder uitvoeringsprogramma. Aansturing is ook het continu toetsen van de uitvoering van je beleid. Waak voor het te gemakkelijk inzetten van adviesbureaus die rapporten opleveren zonder actieplan op maat voor Maassluis. Zonder een dergelijke strakke sturing zijn we bang dat een groot deel van het geïnvesteerde geld niet oplevert wat het zou moeten opleveren.

Communicatie: Uw coalitieakkoord heet: Samen Maassluis. Maar er is weinig “Samen” wanneer het mis gaat in de communicatie. U werkt in uw college met coördinerende wethouders. Wij stellen voor dat u ook een coördinerende wethouder aanstelt voor communicatie.

Deze wethouder ziet erop toe dat er afspraken worden gemaakt over alle afdelingen heen over hoe en op welk moment je communiceert met je inwoners over projecten. En deze wethouder ziet er ook op toe dat een goed communicatieplan de standaard werkwijze wordt voor iedere afdeling en ieder project. Wij hopen dat door deze inzet het aantal klachten over de communicatie vanuit de gemeente kan verminderen.

Dit zijn onze belangrijkste bevindingen op hoofdlijnen. Werk aan aansturing en communicatie.

Dan willen we nu ingaan op een aantal specifieke punten:

 • Financiën: u wilt scherp investeren. Akkoord, mits u werk maakt van de aansturing en borging van uw processen.
 • De geplande investeringen zijn goede investeringen wanneer ze de stad sterker maken en beter bestand tegen nieuwe tegenslagen.
 • Bezuinigen op de rekenkamercommissie vinden wij onacceptabel. Enkele jaren geleden is het budget al voor een groot deel verlaagd. Het werk van de rekenkamer is een belangrijk adviesorgaan voor de Raad.
 • We zijn blij dat grootschalige renovatie van de wegen gaat plaatsvinden.
 • Voor wat betreft de cultuur willen we graag extra inzet om de diverse doelgroepen in Maassluis te bereiken. Wat ons betreft kunnen onder de noemer ‘Kleurrijk Maassluis’ diverse culturele activiteiten georganiseerd worden en kunnen we kennismaken met de mooie dingen uit iedere cultuur.
 • Wanneer je streeft naar goede integratie, dan heb je hiervoor visie nodig. We zijn blij dat deze visie op integratie nog steeds in de pijplijn zit en kijken uit naar de dag dat we dit stuk gaan behandelen in de raad.
 • U schrijft mooie verhalen over de wijkdeals, maar de signalen die wij krijgen komen daar niet altijd mee overeen. We willen graag dat u hier kritisch naar kijkt.
 • Verder is het opstarten van de buurtprogramma’s voor ons cruciaal. Het wijkoverleg is overboord gegooid in plaats van verbeterd. Dit blijven we jammer vinden. We kijken dan ook uit naar concrete inzet op buurtoverleg en buurtprojecten in 2019. Maak de ‘Wijk op maat’ concreet en praktisch.
 • Over de sporthal kent u onze mening. Vooral het hele proces ernaartoe is amateuristisch te noemen. Via de fuiktechniek komen we uit op locatie Sportlaan. En weer wordt de ‘Visie Binnensportaccommodaties’ als richtlijn genoemd, terwijl deze notabene alleen in een thema-avond aan de raad is gepresenteerd. Dit stuk is simpelweg niet geldig om als richtlijn gehanteerd te mogen worden. In uw beantwoording van onze vragen geeft u er een draai aan dat we als raad besluiten mogen nemen over de deelprojecten. Dat is dan een nieuwe werkwijze, dat het college de kaders vaststelt en de raad de uitvoering.
 • Iedereen telt mee. We zijn blij met uw inzet voor toegankelijkheid. U noemt hierbij ook terecht het VN-verdrag dat sinds 2016 geldt. We willen u hierbij dringend vragen de jongeren van Myosotis te helpen aan een goed onderkomen, met mogelijkheden om als organisatie weer te groeien.
 • De plannen om het terrein van de voormalige katholieke kerk te behouden als parkeerterrein vinden we zeer verstandig.
 • Het realiseren van stabiele en gemengde wijken is een blijvend aandachtspunt. We worden nog te vaak benaderd door burgers met meldingen van overlast en onrust.
 • Wij zouden graag zien dat subsidies ook worden getoetst op de maatschappelijke effecten.
 • Voor wat betreft de leges wachten we eerst graag af wat de impact hiervan zal zijn voor onze inwoners.
 • De vrijetijdseconomie neemt een steeds grotere plaats in. Wij zijn voorstander van een structureel budget bij City Marketing.

 Tot zover onze eerste termijn.

John Dolstra

« Terug