Debat geluidswal A20

HP_CU_Klarie_medres-sRGB_04donderdag 04 oktober 2018 21:29

Bijdrage ChristenUnie Maassluis door Klarie Oosterman

Voorzitter,

3 juli 2018 was een historische dag.

Na zoveel jaar lijkt er dan toch een oplossing te zijn voor de geluidsoverlast in de Dalen- & Doornenbuurt. Na een gezamenlijk werkproces van gemeente en buurtbewoners ligt er een voorstel. Fantastisch! Klap erop, een mooie dag voor Maassluis!

Maar enige tijd later kwam de kater. De samenwerking met omwonenden bleek toch niet helemaal zo gelopen zoals werd aangegeven in de stukken en tijdens de vergadering werd geantwoord. Bewoners van de Doornenbuurt voelen zich niet gehoord en betrokken in het proces.

Wethouder, uit uw beantwoording van de vragen van de VSP en in de brief aan de bezwaarden geeft u aan dat het proces met omwonenden goed en volgens procedure is verlopen. Iedereen had op de hoogte kunnen zijn.

Maar ons komt het een beetje Trumpiaans over. U weet wel, de inauguratie van president Trump. Een dag later een tweetbericht: er zijn nog nooit zoveel mensen bij een inauguratie geweest! Terwijl er diverse foto’s te zien zijn waarop het tegendeel blijkt.

Beantwoording van het college in dit dossier: het proces met omwonenden is goed verlopen. Terwijl de tribune vol zit en sommige buurtbewoners er een dagtaak aan hebben om alle details en procedures rond dit raadsbesluit uit te zoeken. Is het dan inderdaad allemaal zo goed gegaan zoals u aangeeft?

Overal waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt. Het belangrijkste punt is: wat doe je als je ziet dat er iets niet goed is gegaan.

Als ChristenUnie zijn we van mening:

Geef toe dat het betrekken van de omwonenden blijkbaar niet is gegaan zoals gedacht en bedoeld.

Voer een goed gesprek met de bewoners van de Doornenbuurt. En wanneer uit dit gesprek blijkt dat het aanleggen van een wal tot grote bezwaren leidt, willen wij u vragen het huidige raadsbesluit te heroverwegen. Een optie zou kunnen zijn om het huidige plan te laten lopen tot de school aan het Kastanjedal.  En vervolgens de Doornenbuurt mee te nemen in de uitwerking van de motie: “Duurzame geluidsschermen voor geheel Maassluis”.

Het is wel belangrijk voor de omwonenden om te weten dat realisatie dan wel langer op zich zal laten wachten.

Tenslotte:

Wethouder, u heeft aangegeven dat tot het moment van de gunning geen onomkeerbare besluiten worden genomen.

De bewonersbijeenkomst is uitgesteld tot 8 oktober, welk effect heeft dit op de verdere planning en de gunning, aangezien de bewonersavond nu gepland staat in de week van de uitvraag naar de aannemers?

Klarie Oosterman, raadslid

« Terug