Berichten geschreven door Klarie Oosterman

 1. foto klarie.JPG
  Klarie-03.jpg
  Door Klarie Oosterman op 12 november 2022

  “Gezien en gehoord worden”

  Op dinsdag 8 november werd in de gemeenteraad de Algemene Beschouwing op de begroting 2023 gehouden. Hierbij de hoofdlijnen uit de bijdrage van ChristenUnie Maassluis, uitgesproken door Klarie Oosterman.

  "Gezien en gehoord worden"

  Als fractie beginnen we onze vergaderingen altijd met bezinning. Even terug naar de basis. Waar zijn we mee bezig, waar doen we het voor. Zo hebben we ook een keer geluisterd naar een lied van Stef Bos: “Geef Licht”. Het werd geschreven voor Kerk in Actie, voor kinderen in de knel. Maar ook nu treffend voor de tijd waarin we leven:

  Lees meer over "“Gezien en gehoord worden”"
 2. Gezien en gehoord worden.jpg
  Klarie-03.jpg
  Door Klarie Oosterman op 16 februari 2022

  Gezien en gehoord worden

  Iedereen vindt het fijn om gehoord te worden. Gehoord worden betekent ook gezien worden en serieus genomen worden. Je hoort erbij, je voelt je “gezien”.

  Het belang van gezien en gehoord worden begint al van jongs-af-aan. Liefdevolle aandacht in de eerste levensjaren is van het allergrootste belang voor een stabiele ontwikkeling in de rest van je leven. Gezien en gehoord worden is de basis voor ons programma voor de komende vier jaar. Bij alles wat we doen is het zien en horen van onze inwoners het uitgangspunt. 

  Lees meer over "Gezien en gehoord worden"
 3. politiekleding.png
  Klarie-03.jpg
  Door Klarie Oosterman op 15 februari 2022

  Berichten overlast vluchtelingen

  Ondergetekende las op de facebookpagina van een politieke partij (Leefbaar Maassluys) dat er overlast zou zijn door vluchtelingen. Daarover wil ik graag even factchecken: Zijn er klachten bekend? Het gaat hierbij over het aanspreken van vrouwen, de doorgang blokkeren en aanbellen bij Maassluizers. Er wordt opgeroepen om bij klachten direct contact op te nemen met de politie.

  Bij B&W blijken 2 meldingen bekend: Het gaat om meldingen waarover op sociale media wordt gesproken. Deze zijn bij de politie achteraf binnengekomen als melding. Er is in beide gevallen geen aangifte gedaan, omdat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Het is niet vastgesteld wie deze personen zijn en of het hier gaat om asielzoekers die verblijven op de Lady Anne.

  Lees meer over "Berichten overlast vluchtelingen"
 4. trap-3529928__480.jpg
  Klarie-03.jpg
  Door Klarie Oosterman op 14 februari 2022

  Besluitvorming De Kade lijkt op visfuik

  Wanneer ik kijk naar wat er momenteel gebeurt rond de besluitvorming voor meer woningbouw op De Kade, dan moet ik denken aan een fuik. Je kent het misschien wel. Zo’n visnet waarbij een vis steeds een stukje verder zwemt, maar er uiteindelijk niet meer uit kan. 

  Het plan voor extra woningen op De Kade is namelijk bedacht door het college zelf, niet door de gemeenteraad. Het college heeft namelijk "bouwen, bouwen, bouwen" als speerpunt. Maar, laat ik het even bij mezelf houden, ik heb dit vooral gezien als speerpunt om de bestaande plannen en doelstellingen zo snel mogelijk uit te voeren of te versnellen.

  Lees meer over "Besluitvorming De Kade lijkt op visfuik"