Astrid in gesprek met Ytzen Lont, lijsttrekker ChristenUnie/SGP voor Hoogheemraadschap Delfland

Gemeenlandshuis-Maassluis
Astrid-06.jpg
Door Astrid van der Houwen op 10 maart 2023 om 13:52

Astrid in gesprek met Ytzen Lont, lijsttrekker ChristenUnie/SGP voor Hoogheemraadschap Delfland

Interview in het kader van de Waterschapsverkiezingen 2023

"Water, de rest komt later"

15 mei mogen we weer naar de stembus. Dan zijn er verkiezingen voor onder anderen de waterschappen. Om een beeld te krijgen wat het waterschap zoal doet voor Maassluis hebben we Ytzen Lont, nummer 1 op de kandidatenlijst voor de ChristenUnie/SGP van Hoogheemraadschap Delfland een aantal vragen gesteld.

Wat doet het waterschap voor Maassluis?flyer-ytzen-voorkant

Maassluis en Delfland werken goed samen, zo is in de afgelopen bestuursperiode o.a. de Maasdijk onder handen genomen en hebben we de handen ineen geslagen om het jaagpad bij de vlietlanden aan te pakken. Daarbij zorgen we ook voor het culturele erfgoed als het gaat om het gemaal "Mr. Dr. C.P. Zaayer" en de Monstersche Sluis. 

Wat hebben jullie de afgelopen termijn bereikt?   

De ChristenUnie staat voor een eerlijk en realistisch geluid. We zoeken niet de voorgrond en de glamour, maar werken op de achtergrond en met respect voor elkaar naar het doel. Zo hebben we afgelopen vergaderingen twee moties ingediend die bestuursbreed draagvlak hadden. We hebben aandacht gevraagd rondom het thema verharding. Zorg dat wanneeer je asfalteert je ook nadenkt over hoe je het water afvoert.  Ook mag je niet achterover leunen als het gaat om steeds meer voorkomende weerextremen. Denk bijvoorbeeld aan de enorme woningbouwopgave die ons gebied heeft. In dat kader hebben we ook een motie ingediend die unaniem is aangenomen. Delfland moet actief meedenken of en hoe deze opgave moet worden ingepast in het watersysteem. Wij doen niet aan ruimtelijke ordening, maar kunnen de gemeente wel voorwaarden meegeven. De oproep was: doe dat dan ook en gebruik je expertise.

Wat is jouw visie voor de komende jaren?

Voor de komende periode wil ik mij meer specifiek inzetten om de grote bouwopgave vanuit waterstaatkundig oogpunt goed uit te voeren. Hierbij is samenwerking met de gemeente cruciaal. Verder schrijven Europese regels voor dat per 2027 het water aan strenge milieukwaliteitseisen moet voldoen. Dat gaat lastig worden in het glastuinbouwgebied waar een enkeling roet in het eten kan gooien. Ik wil de ontwikkelingen goed in de gaten houden. Zijn we op koers om de doelen te bereiken en welke maatregelen nemen we?

Ook het waterpeil staat steeds meer onder druk. Doen we de juiste investeringen om schade te voorkomen? We moeten dan naast de mensen gaan staan en niet meteen met het vingertje wijzen.

Als het gaat om weerextremen of wat wij aan werk denken te doen, we moeten ons altijd in afhankelijkheid weten van God.

Astrid van der Houwen – Fractie ChristenUnie Maassluis