Afscheid John Dolstra

Afscheid John
HP_CU_John_medres-sRGB_03.jpg
Door John Dolstra op 12 april 2022 om 19:20

Afscheid John Dolstra

raadslid van 2011 tot 2022

In 2018 zijn we gestart, samen met Paul, Leo en Klarie, aan een mooie tijd in de Maassluise politiek. In goede samenwerking en met veel genoegen werkten we samen met andere partijen aan een nog mooier Maassluis. De ChristenUnie is een partij die gaat vóór en mèt mensen, waarbij we vooral oog houden voor de zwakkeren in de samenleving. Dit heb ik ook gezien als mijn christelijke taak en dat betekent voor mij ‘zorgen voor elkaar’. 

Daarnaast hebben wij als fractie de afgelopen 4 jaar meegewerkt aan de woningbouw, verbetering van de sportvoorzieningen en de stelselherziening jeugd. Tevens aan een motie voor financiering van de trekschuit, die na een lange periode van wachten uiteindelijk zaterdag 9 april 2022 te water is gelaten bij scheepswerf de Haas. Verder wachten we nog op  de uitvoering van een ingediende motie om de wegenstructuurvisie te herzien. Dit laatste is hard nodig, gelet op woningbouw en ontsluiting van de Kade. 

Ik heb het als een voorrecht beschouwd om met onze fractie te kunnen samenwerken in een bestuurlijk fijne sfeer in goede samenwerking met het college onder leiding van burgemeester Edo Haan en met de andere partijen. 

Verder heb ik een mooie bijdrage mogen leveren als lid van de rekenkamercommissie en daarmee aan het nog beter functioneren van de gemeenteraad. De afgelopen 4 jaar mocht ik zelfs als nestor van de Raad optreden. Die laatste taak heb ik dan ook met plezier vervuld.  

Mijn werk als Raadslid in alle bescheidenheid zit erop en ik kijk nu terug op de mooie gesprekken en de behaalde resultaten. Ik hou dan ook een goed gevoel over aan het raadswerk met prachtige herinneringen en indrukken van de afgelopen jaren die ik in mijn hart bewaar en meedraag. 

Jammer dat de ChristenUnie op 20 stemmen na geen 2e zetel heeft gehaald. Maar ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe fractie onder leiding van Klarie deskundig in de Raad zal optreden en ook dat zij haar maatschappelijke rol de glans zal geven van een goed en vooral betrouwbaar Raadslid als voorbeeld voor de overige fractieleden. 

Ik blijf nu de nieuwe fractie op de achtergrond volgen en steunen.

Ik wens Klarie, Peter, Astrid en Sharon veel wijsheid en Gods zegen toe.

John Dolstra